Amar Trbović: Vratićemo bašte u Štrosmajerovu pod svaku cijenu

U ulicama Štrosmajerova, Trg fra Grge Martića, Zelenih beretki i Muvekita polovinom septembra 2015. godine prema rješenju Općine Stari Grad uklonjene su sve ljetne bašte, te su vlasnicima uručena rješenja o prestanku prava na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja ljetnih bašti jer se nisu pridržavali odredbi navedenih u rješenjima i koristili su površinu izvan utvrđenih gabarita, prema navodima općine Stari Grad.

O problemu i razlozima uklanjanja ljetnih bašta, kao i svim posljedicama koje nosi ova odluka, porazgovarali smo sa vlasnicima ugostiteljskog objekta kojima je i uručeno jedno od tih rješenja. Vlasnik caffe bar “Downtown” Rešid Trbović, zajedno sa svojim sinom Amarom Trbovićem, tvrde da su oštećeni od strane općine Stari Grad, kao građani, ali i poslodavci koji redovno ispunjavaju sve svoje obaveze prema svojim uposlenicima, ali i državi.

“Prošle godine su svi objekti na području općine Stari Grad dobili opomenu, od općine Stari Grad, da se poštuju pravila u vezi sa gabaritima. Svi korisnici zakupa javnih površina su se pridržavali toga, tih mjera koje su iscrtali uposlenici općine Stari Grad. Nedugo nakon toga dobijamo rješenje o ukidanju odluke kojom su nam dodijeljene javne površine u zakup, u svrhu postavljanja ljetnih bašta. Koristeći se pravnim lijekovima, podnijeli smo žalbu  Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na rješenje Općine Stari Grad, a ministar Čedomir Lukić (SDA) izdao je rješenje kojim se poništava odluka Općine Stari Grad i vraća na ponovno odlučivanje. Ali i pored toga, rješenje je odmah postalo pravosnažno i izvršno. Načelnik je svjesno ovim potezom prekšio Zakon o upravnom postupku, te samim time se pitamo, da li je isti ovaj načelnik iznad Zakona?!”

U sklopu caffe bara “Downtown” prije nego je stupila na snagu odluka o prestanku prava na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja ljetnih bašti, ljetna bašta u svom zakupu je imala 54 kvadratna metra.

“Nama je nasilno odnesen inventar ljetne bašte , ali smo mi sve snimili i zabilježili.  Prilikom izlaska na teren inspektora iz Općine, izmjerili su da zauzimamo 50 kvadrata, a mi smo ipak plaćali 54 kvadrata”, izjavio je Amar Trbović za Source.ba, o apsurdu donesenog rješenja, ali i stvarnog stanja.

Iako načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić tvrdi da razlog neizdavanja dozvole za postavljanje ljetnih bašta narušavanje javnog reda i mira, ali i to da su vlasnici ugostiteljskih objekata plaćali zauzetu površinu po izdatom rješenju, a zauzimali su mnogo više javne površine. Ipak, Amar Trbović tvrdi suprotno: “Nikada nismo kaznu dobili za narušavanje javnog reda i mira, niti za korištenje prekomjernog prostora gabarita, te bi shodno tome trebali najprije dobiti bar opomene da kršimo uslove dodjele zakupa, pa tek onda da nam se ukine pravo zakupa javne površine.”

O razlozima donošenja odluke o uklanjanju ljetnih bašta, ali i donesenog rješenja kojima se ukida pravo zakupa tih javnih površina u svrhu postavljanja ljetnih bašta, Trbovići nisu upućeni, te kategorično tvrde da jedini razlog ovakvog Hadžibajrićevog stava jeste, inat.

“Načelnik je vođen ličnim interesom, s obzirom da se u općini Stari Grad vodi politika društvo jednog lica, ali u smislu, da je upravo načelnik Hadžibajrić, društvo jednog lica. Pokušavali smo da porazgovaramo sa načelnikom, i kao vlasnici ugostiteljskih objekata, ali i ispred Udruženja sarajevskih ugostitelja, te ni na jedan zahtjev o sastanku, nismo dobili pozitivan odgovor. Načelnik Hadžibajrić svjesno donosi gubitak budžetu općine od preko 200.000 konverbitilnih maraka za tri mjeseca ljetne sezone, s obzirom da u prosjeku jednog mjeseca ugostiteljski objekti Štrosmajerove ulice su na ime jednog mjeseca zakupnine javnih površina uplaćivali u iznosu od 60 do 70 hiljada konverbitilnih maraka. U ovom slučaju se uopšte ne razmišlja o silnim otkazima koje smo morali dati radnicima, koji su hranili preko 30 porodica. Bašte je potrebno vratiti zbog turizma, ugođaja mladima, s obzirom da sada mladi nemaju gdje uveče da izađu”, izjavio je Amar Trbović za Source.ba.

Shodno izjavama Rešida i Amara Trbovića, da iako načelnik tvrdi da prije tridesetak godina nikada nisu bile ljetne bašte, te stoga ni sada ne trebaju da budu na tom mjestu, prilažu slike iz devedesetih godina gdje je jasno vidljivo da su te bašte postojale i prije.

“Zakon je za sviju isti, bilo da se radi o običnom građaninu ili o načelniku. Imamo preko 4.000 potpisa građana i potpise stanara ulice Štrosmajerove, koji nas podržavaju i smatraju da se ljetne bašte trebaju vratiti. Sve pravne lijekove ćemo iskoristiti, a krajnja mjera nam je krivična prijava protiv načelnika, kao i članova općinskog vijeća, koji donesu protuzakonsku odluku. Načelnik zloupotrebaljava svoj položaj i treba da odgovara za to. Naš cilj je da upoznamo javnost, da jedinica lokalne samouprave Stari Grad je društvo jednog lica. Ovo je samo volja načelnika, a ni sami ne znamo koji je pravi razlog ovakvog stava načelnika”, izjavio je Rešid Trbović za Source.ba.

(164)This post has been seen 3515 times.

Amar Trbović: Vratićemo bašte u Štrosmajerovu pod svaku cijenu

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-