Bivši agent AID-A Edin Garaplija:ŠEVE ubile Sarajevskog Romea i Juliju

Edin Garaplija objasnio ulogu Bošnjaka u svjetski poznatom slučaju: Na Vrbanja mostu “Ševe” likvidirale Boška Brkića i Admiru Ismić.

Pripadnici tajne bošnjačke terorističke grupe “Ševe” počinili su brojne zločine tokom rata u Sarajevu, a na vidjelo izašlo i da su odgovorni za ubistvo sarajevskog Romea i Julije na Vrbanja mostu, što je pripisivano Srbima.

Bivši operativac bošnjačke tajne službe AID Edin Garaplija rekao je to još je 23. aprila 2002. tužiocima Kantona Sarajevo, a iskaze sada objavljuje sarajevski “Dnevni avaz”. Garaplija je svjedočio kako su “Ševe”, odnosno Nedžad Herenda, koji je neko vrijeme bio i vođa grupe, sa pripadnikom “Ševa” Draganom Šošićem na Vrbanja mostu likvidirao mladi par Boška Brkića i Admiru Ismić, što su mediji proglasili za smrt sarajevskog Romea i Julije.

– Medijima je plasirano da su ubijeni sa srpske strane. Herenda je bio precizan i rekao da su se on i Dragan nalazili na prostoru bivše zgrade “Steleksa”, odnosno Elektrotehničkog fakulteta. Zamaskirani, sa te pozicije gađali su ih na mostu kad su mladić i djevojka pokušali da pređu na stranu Republike Srpske – naveo je Garaplija.

PODMETANJE GRBAVICE Herenda je priznao da je bilo i “snajperisanja” po snagama francuskog Unprofora, te da je francuskog vojnika gađao sa zgrade Izvršnog vijeća.
– Pucao je kroz prolaz između Muzeja i zgrade Izvršnog vijeća, stvarajući privid da je pucano iz okupirane Grbavice – kazao je Garaplija.
Srpski mediji su tada javljali da su Admira i Boško ubijeni iz snajpera sa nekadašnje zgrade Izvršnog vijeća, ali istina nije interesovala sarajevske i svjetske medije kojima je trebalo da optuže Vojsku RS.

Za zločin niko nikad nije odgovarao.

U maju 1992. likvidirano je i 12 zatvorenika koji su dovedeni u Dom milicije, a među kojima je bilo i osam rezervista JNA.

– Herenda je rekao da je dobio nalog da likvidira tu grupu. Na moje pitanje zašto je to uradio, on je rekao: “Pa šta, to su bili četnici.” Onda mi je precizirao da je taj dan likvidirano ukupno 12 ljudi, osam rezervnih pripadnika JNA i četiri civila, među kojima je bila i jedna žena. Rekao je da ih je postrojio ispred Doma milicije i pucao iz puškomitraljeza. Herenda je zatim svakom od njih ispalio metak u glavu. Po nalogu šefova, drugi pripadnici koji su se tu našli odvukli su leševe na Darivu i spalili ih – rekao je Garaplija.

Prema njegovim riječima, “Ševe” su pored selektivnih meta, vježbale i pucajući sa sarajevskih zgrada i kota po Grbavici, dijelu grada koji su u ratu kontrolisali Srbi.

– Herenda je priznao da je gađao “babe u crnini”, jer je znao da se tako ne nose Bošnjakinje. Tada sam ga pitao ko je stajao iza tih naredbi, on je uvijek na prvom mjestu navodio drugog čovjeka AID-a Nedžada Ugljena. Zatim mi je rekao da su s aktivnostima “Ševa” bili upoznati visoki policijski zvaničnici Bakir Alispahić, Asim Dautbašić, Enver Mujezinović, pa čak i vojna struktura, odnosno generali Fikret Muslimović i Jusuf Jašarević, kao šef vojne bezbjednosti – istakao je Garaplija.

(421)This post has been seen 3163 times.

Bivši agent AID-A Edin Garaplija:ŠEVE ubile Sarajevskog Romea i Juliju

| Slider, Vijesti |
About The Author
-