Da li će odlazak u penziju sa 67 godina “povećati životni standard”

U okviru Reformske agende Vlade FBiH u pripremi su izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Jedna od mjera “stabilizacije” Fonda PIO najvjerovatnije će biti i podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 na 67 godina.

 

Svoj stav o novom zakonu preko društvenih mrežaiznijeo je i načelnik sarajevske općine Novi Grad, Semir Efendić, a njegov komentar prenosimo u cijelosti:

“Vrlo interesantno. Životni standard će se povećati tako što ljudima neće dati da idu u penziju nego će morati raditi dvije godine duže nego sada, do 67 godine života umjesto do 65 kako je to sada.

Zamislite ljude koji čekaju da napune 65 godina kako bi otišli u penziju i sada im neko javi da će morati raditi još dvije godine”, piše “Moj portal“…

“Usput, bilo bi dobro da se privatizuje još ponešto što je ostalo, navodno da bi se omogućila tranzicija starog sistema u novi. I naravno privatni penzioni fondovi. U njima je spas, tj. za njih je spas novi Zakon koji će obavezati ljude da dio doprinosa uplaćuju i privatnim fondovima, a privatni fondovi se formiraju i postoje zbog profita, a ne zbog penzionera.

Ovako su nas isto ubijedili da našoj državi ne trebaju veliki privredni sistemi nego mala i srednja preduzeća, pa smo proveli privatizaciju, a rezultate privatizacije svi znamo.

Reformu penzionog sistema treba napraviti ukidanjem odluka o povoljnom penzionisanju koje su Vlada i Parlament donijeli bez pokrića, i promjenom Zakona iz 1998. godine koji je omogućio nerealno visoke penzije za značajan broj penzionera koji su od tada penzionisani, a na štetu većeg brojapenzionera sa malim i minimalnim penzijama, koje bi se izmjenama mogle povećati.

 

I naravno, potrebno je ojačati ekonomiju da penzioni fond ima više sredstava, ali ne fiktivnim jačanjem ekonomije kao sada kada nam kažu da ima 25.000 novih zaposlenih, ali fond PIO to nekim čudom ne osjeti u povećanju prihoda”, smatra Efendić.

(144)This post has been seen 2473 times.

Da li će odlazak u penziju sa 67 godina “povećati životni standard”

| Slider, Vijesti |
About The Author
-