FTV ODBILA OBJAVITI LATIĆEV DEMANTIJ Latić: Zar nije čudno da Rijaset ne reagira na vrijeđanje hidžaba, Kur’ana, Poslanika…

PROF.DR.DŽEMALUDIN LATIĆ ODGOVARA UREDU ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI. ODGOVOR OBJAVLJUJEMO U CIJELOSTI S OBZIROM DA GA JE DUŠKA JURIŠIĆ ODBILA OBJAVITI NA FTV!

“Našavši za shodno da reagira na moj stav koga sam izgovorio gostujući u emisiji „Pošteno“ 18. aprila 2016.g., u kome sam, na prijedlog dr.Zdravka Grebe da se na Fakultetu islamskih nauka formira „islamska ljevica“, odgovorio protupitanjem: Tvoja Partija je osnovala taj fakultet i kontrolirala njegov rad , Ured za odnose sa javnošću Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u svome saopćenju koje je pročitano sedam dana kasnije, na kraju naredne emisije „Pošteno“, 25. aprila, ustvrdio je da sam ja tim svojim stavom „uvrijedio osjećanja muslimana, vakife i ugledne profesore ovog Fakulteta“ .

S tim u vezi, odgovaram tome Uredu, muslimanskoj i bh. javnosti:

Čudno je da taj Ured – pored tolikih stvarnih skorašnjih uvreda islama i muslimana u našoj zemlji, u kojoj ekstremna sarajevska ljevica, komunisti i neokomunisti – titoisti, vrijeđaju propis hidžaba, Kur’an, poslanika Muhammeda, s.a.v.s., hazreti Aišu…, uoči samo jednu moju rečenicu i reagiraju na nju, navodno zabrinuti za „osjećanja muslimana“ i vakifa.

S druge strane,  poslije te emisije, čija je tema bila ekstremna desnica na ovim prostorima i podteme: masovni zločini balkanske i desnice i ljevice, fašista i komunista, do danas, muslimanska i druga javnost me zasipa svojim odobravanjem i dovama za sve što sam izrekao u toj emisiji, a što se svodi na sljedeće: da u Bošnjaka nejma ekstremne desnice, a da je njihova ekstremna ljevica uvijek bila i ostala opasnost za njih i budućnost njihovih naraštaja; da su srbijanska / srpska desnica i ljevica udružene u činjenju masovnih zločina i državnom teroru nad balkanskim muslimanima te u prijetnjama i strahovima koji su se nadvili nad nas, muslimane Balkana, otkad je velikosrpska ideologija iz akademskih krugova prešla u državne institucije; da su Titovi komunisti počinili strašne masovne zločine nad Bošnjacima o kojima nikada nisu dali progovoriti, dapače –kažnjavali su svakoga ko bi ih spomenuo čak u porodičnom krugu; da je Komunistička partija provodila velikosrpsku politiku, itd. Ništa od toga nije zanimalo Ured za donose sa muslimanskom javnošću; njih je zanimala odbrana  režima koji jeste  formirao Islamski teološki fakultet i jeste ga kontrolirao u većem dijelu njegova 40-godišnjeg postojanja.

Samo mali pogled na taj dio spomenute emisije svakog će gledaoca uvjeriti da ja nisam ni pomislio da kažem da je Komunistička (Grebina) partija finansirala  osnivanje toga fakulteta, niti sam ičim umanjio značaj profesora Đoze, Smajlovića i drugih (na koncu, mojih profesora). Iako izrečen u brzini, moj stav je ipak – u nedvosmislenom podtekstu – jasan: rekao sam da je Komunistička partija (tada: Savez komunista) u tadašnjoj državi osnovala taj fakultet – kao što je Kraljevina Jugoslavija osnovala VIŠT (Višu islamsku šeriatsku teološku školu), ili kao što je ta isti država osnovala, npr., Filozofski fakultet, ili Orijentalni institut. I šta je u tome sporno? Ništa! Ali Komunistička partija je i kontroliralarad ovog fakulteta, i to je ono što boli Ured za odnose sa javnošću današnjeg vrha Islamske zajednice. Svojim izrečenim stavom ja, ustvari, branim i Islamsku zajednicu i ovaj fakultet – ma kakvi oni bili – i osuđujem komunistički režim koji jeste odvojio vjerske zajednice od države, ali ne i tadašnju, komunističku državu od rada vjerskih zajednica.

Dokaza za to ima napretek, zna ih svaki vjerski aktivist, svaki imam, svršenik Gazi Husrev-begove medrese, svaki fratar, đak i student bogoslovije…; znamo to svi na svojoj koži, a ja ću ovdje citirati samo jedan dokument: POZDRAVNI GOVOR DRA MUSTAFE KAMARIĆA NOVIM ČLANOVIMA SABORA ISLAMSKE VJER. ZAJEDNICE ZA BOSNU I HERCEGOVINU, u kome se kaže:“Pozdravljam nove članove Sabora IVZ koji su na osnovu principa o rotaciji prvi put došli u ovaj časni forum. Pozdravljam ih sve i želim im plodan rad za interese islamske zajednice. Ja sam, čini mi se, jedini od članova bivšeg Sabora koji sam ostao radi davaanja informacija o dosadašnjem radu ovog foruma i radi čuvanja kontinuiteta u radu.

Mogu Vam odmah reći da su drugovi, članovi bivših Sabora IVZ, bili vrlo agilni i ekspeditivni. Oni su raščistili sav brlog u IVZ i Saboru koji postoji skoro pet vijekova. Dokinuli su famozne mektebe i time dobili 1,500 slobodnih zgrada, zatvorili su 4 od 5 preostalih medresa od 100 koliko ih je nekad bilo. U ime bratstva i jedinstva zatvorili su Šeriatsku gimnaziju, Višu islamsku šeriatsku školu i Šeriatske sudove, zatvorili su sve tekije i konačno su bez ikakva prigovora pustili da se nacionalizuju sve vakufske koristonosne zgrade, pa čak i Gazi Husrev-begova medresa (Đulagin Dvor) i Sahat –kula. Tim su Vam jako smanjili brige i olakšali posao. Sada nema tolikog broja muallima i muderisa, nema izdavanja tolikog broja udžbenika sa nekakvim divljim pismom koje se piše s desna na lijevo. Imami su osigurani kod Zavoda za socijalno osiguranje, ma da im plaće nisu osigurane nikakvim budžetom. Dakle sav je taj petovjekovni balast uklonjen i sve je svedeno na minimum.

Drugovi, eto kako čuste mi smo preko svojih drugova: Alikalfić Zajke, Šarca, Tafre, Redžića, Kukića, Seleskovića, Sulejman-bega Filipovića u Vakufu i u IVZ proveli tihu likvidaciju skoro svega onoga što potječe iz turskog doba i tim smo obilježili stogodišnjicu opstanka Marksističke ere.

U Sarajevu, 6. novembraa 1963.

Pošto su komunisti vodili politiku nacionalne simetrije, onda su, tek krajem 1970-tih godina, nakon što su katolički (u Zagrebu) i pravoslavni (u Beogradu) fakultet u Jugoslaviji radili već dugi niz godina, dozvolili  da i „Muslimani“ / muslimani imaju svoj teološki  fakultet: 32 godine nakon „oslobođenja“ i nasilnoga gašenja VIŠT-a (Visoke islamske šeriatske škole) odmah po „oslobođenju.“

Da podsjetim gledaoce Federalne tv: Godine 1952. komunisti su u Hrvatskoj isključili iz Sveučilišta u Zagrebu Rimokatolički bogoslovni fakultet, a u Srbiji su iz sastava Beogradskog univerziteta također isključili Pravoslavni bogoslovni fakultet, ali oba ta fakulteta nastavila su da rade tokom čitavog perioda komunističkog režima pod okriljem Katoličke, odn. Pravoslavne crkve. Samo muslimani Jugoslavije više od 30 godina nisu imali svoga visokog vjerskog školstva, i to je bio razlog što su bh. komunisti – provodeći politiku nesvrstanosti i veza sa islamskim svijetom- zažmirili na inicijativu prof. Đoze da se u Sarajevu osnuje Islamski teološki  fakultet; de iure, taj fakultet pripada Saboru IZ-e; de facto,  to je bio fakultet Komunističke partije čija ga je država registrirala i koja je nad njim imala punu kontrolu. Jer već one noći nakon što je službeno otvoren taj fakultet, komunisti – a ne ja – duboko su uvrijedili vakife toga fakulteta: rahm. Hasana Karačića, h.Azem-ef. Čelenku, h. Halil-ef. Čelenku   i druge „članove neprijateljske emigracije“ i „državne neprijatelje“ tako što su naredili da se ukloni ploča s njihovim imenima koja je bila postavljena ispred trpezarije te zgrade. (Vraćena je u godinama nakon agresije, kada su udbaši iz vrha IZ-e pomislili da je njihov režim definitivno propao!) O tome Ured za odnose sa javnošću IZ-e ne kaže ništa, i neće kazati ništa. Ko je zabranio naziv „Fakultet islamskih nauka“, insistirajući da se on zove „Islamski teološki  fakultet“? Komunisti i udbaši iz vrha IZ-e! Ja uvrijedio rahm. Nerkeza Smajlagića (kako stoji u reagiranju Ureda)?! A ko je zabranio da on i rahm.Alija Izetbegović  predaju na tome fakultetu? Komunisti i udbaši iz vrha IZ-e! Ko je, od 10-12 studenata iz prve i druge generacije, koji smo zajedno slušali predavanja, nas pet (Hasana Čengića, Nexhata Ibrahimija, hafiza Halila Mehtića,  još jednog Albanca čijeg se imena ne sjećam i mene) poslao na robiju? Komunisti i udbaši iz vrha IZ-e! Ko je u Udbi sa Islamskog teološkog fakulteta potpisao iskaze protiv nas (Čengića i mene)? Prof.dr.Rešid Hafizović (katolički teolog, filozof-teozof, šiijski akdemik), prof. dr. Enes Karić (svršenik marksističkog Fakulteta političkih nauka, orijentalist,jordanski akademik),  koji su odmah po završetku toga fakulteta, dok smo Čengić i ja robijali, dobili mjesto na tome fakultetu i mogli da nastave akademsku karijeru! Ko je direktno, nakon što su svjedoci počeli povlačiti svoje iskaze na sudu, optužio Hasana Čengića, a indirektno i mene 1983.g. za „vjerski fanatizam“ i „opasnost za društvo“? Prof.dr.Adnan Silajdžić (katolički teolog, filozof), koji je odmah potom postavljen na ovaj fakultet! Šta je bilo sa prof. Đoze  nakon što je u Poriču najavio dolazak 15. hidžretskog stoljeća? Odstranili su ga iz vrha IZ-e komunisti i udbaši iz IZ-e i preselio je odbačen i čemeran nakon dvije godine stradanja! Šta je zaista bilo sa prof. dr. Ahmeda Smajlovića  nakon što je on, kao najveći autoritet i moralna savjest našeg naroda,  za razliku od njegovih pobrojanih studenata, odbio  da osudi optužene pa osuđene muslimanske intelektualce 1983., među njima i svoja dva studenta? Odstranili su ga iz svih institucija IZ-e, a uskoro, 1988.g., najvjerovatnije ubili,  o čemu još nemamo završenu istragu! Ko je mene po izlasku iz zatvora, 1989.g., onemogućio da bar učestvujem na konkursu za asistenta na Tefsiru s tvrdnjom da nisam ni završio Islamski teološki fakultet? Udbaš iz studentskih klupa koji nas je poslao na robiju! Ko je kontrolirao nastavu i izbor nastavnika na ovom fakultetu? Izvršno vijeće i sam vrh Centralnoga komiteta Saveza komunista BiH, o čemu ćemo također predočavati dokaze, mada su komunisti bili i ostali najveći majstori da sakriju svaki svoj sramni trag u njihovoj borbi protiv vjere u Boga i vjernika.

Pogledajte i ovaj citat iz teksta u povodu nedavnog dana džamija koga je na portalu Saffa objavio najbolji poznavalac historije, nastanka i nestanka /rušenja naših džamija, Kemal Zukić:“ U ovoj podmukloj, dugoročnoj akciji uništenja džamija (putem komunističkog  Zavoda za zaštitu spomenika – op. Dž.L.) indirektno je pomagala i Islamska zajednica. Naime, džematlije su skupljale dobrovoljne priloge namjenski za popravak džamije, ali su te pare išle u zajedničku kasu Islamske zajednice uz obrazloženje da će oni odlučivati o prioritetima obnove u saradnji sa zavodima zaštite. Nikad nijedna ugrožena džamija nije došla na taj prioritet! Sjećam se da je jednom, davno, prioritet bio taj da ogromna delegacija Islamske zajednice ode na dugo turističko putovanje u Uzbekistan.“ Kako Ured, koji, je li, profesionalno obavlja svoj posao, nije uočio ovu uvrjedu „osjećaja muslimana“ i vakifa koju im je „nanio“ Kemal Zukić, nekadašnji direktor Centra za islamsku arhitekturu.

Kako Ured  nikada nije reagirao na zabranu  ukidanja komunističke odluke da se mladići i djevojke iz antikomunističke  organizacije „Mladi muslimani“ (njih oko dvije hiljade!)ekskomuniciraju  iz Islamske zajednice? Ukidanje te odluke tražili su, prema riječimaNihada Halilbegovića,  on i Šahzija Dreca  dok su bili članovi Sabora IZ-e, a spriječili su ih u tome tadašnji predsjednik Sabora Iz-e i doživotni profesor na Fakultetu islamskih naukadoc. Hilmo Neimarlija (svršenik marksističkog Fakulteta političkih nauka u Sarajevu)  i tadašnji reisu’l-ulema Mustafa-ef. Cerić,  o čijoj bliskosti sa komunističkim režimom i špijunaži za Udbu zna valjda svaki musliman i Bošnjak!

Kako Ured ne reagira na tek objavljeni dokument – izvještaj (objavljen na portalu TheBosniaTimes) nekadašnjeg predsjednika Sabora IZ-e  dr. Mustafe Kamarića? Neka sada taj Ured, na temelju ovog dokumenta, odgovori ko je osnovao Sabor Islamske zajednice, ko ga je kontrolirao i ko je njime rukovodio. Ako su ovo činili Saboru i kroz Sabor Islamske zajednice 1963.g., zar je moguće da su komunisti promijenili svoju politiku 1977.g. – kada je osnovan Islamski teološki fakultet?! Takva promjena politike poznata je samo Uredu.

Ko su bili osnivači Islamskog teološkog fakulteta ispred Islamske zajednice? Sve aktivni „društveni radnici“, bliski Komunističkoj partiji, ili i sami njezini tajni članovi! Šta je bilo sa onim osnivačima ispred Islamske zajednice koji nisu bili „društveni radnici“, kakvi su bili rahm. prof. Đozo i dr. Smajlović? Ko im je priredio naprasne smrti?

Zašto su hapšeni najtalentiraniji studenti ovog fakulteta iz prvih generacija, a drugi moralno upropaštavani?

Neće oni, nepotpisani autori ovog reagiranja, nikada odgovoriti na ova pitanja – jer su oničuvari komunističke Islamske zajednice!

Onda se postavlja pitanje zašto to anonimni pisci ovog reagiranja čine meni i protiv mene? Koji su njihovi ciljevi?

Ovo reagiranje je napisano u vrijeme dok su sadašnji resiu’l-ulema, h. Husein-ef. Kavazović,  i predsjednik Sabora IZ-e u BiH, Hasan-ef. Čengić,  bili izvan naše zemlje (u Hrvatskoj i Mađarskoj), a njegovi autori i koautori mogu biti samo članovi „socijalističkog stroja“ sa Fakulteta islamskih nauka ili još jedan svršenik marksističkog Fakulteta političkih nauka, Ismet Veladžić, koji je, kao „ekspert za medije“, i nakon penzionisanja, nastavio raditi u vrhu Islamske zajednice.

Svi ti „eksperti“ za medije i „islamske nauke“ znaju da su upravo oni, prije dvije godine, režirali  izbor za dekana na FIN-u tako što su mene – jedinog doktora islamskih nauka sa gradusom redovnog profesora i prvog doktoranta ovog fakulteta – pokušali eliminisati, a onda i definitivno, mučki „sahraniti“ na ovom fakultetu. Inspektorat rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije kaznio je dotadašnjeg dekana, Ismeta Bušatlića,  a onda i FIN zbog namještanja ovog konkursa. Prije toga je taj isti „socijalistički stroj“ osam mjeseci trenirao svoju strogoću nad dr. Orhanom Bajraktarevićem, koji je svojim apelacijama Sarajevskom univerzitetu tri puta oborio postavljanje zeta dr. Dževada Hodžića na Bajraktarevićev predmet na Katedri za Islamsku filozofiju. Spomenuti član „socijalističkog stroja“  skočio je da tuče dr. Bajraktarevića u Dekanatu Fakulteta islamskih nauka! Ta krupna dasa (najvjerovatnije glavni autor spomenutog reagiranja), koga su bili isplanirali postaviti na mjesto dekana FIN-a, otišao je u Federalni parlament (kao delegat SDA). Zaposlivši „pola sela“ u vrhu Islamske zajednice, ta dasa danas rukovodi medijima IZ-e! Ured, stoga, ne obavještava ni Rijaset ni muslimansku javnost da je isti Inspektorat, tokom rutinske kontrole na Sarajevskom univerzitetu, otkrio da je Ismet Bušatlić dvije i po godinenelegalno bio u nastavi na FIN-u, ali i na mjestu dekana; tokom toga perioda on je budžet Islamske zajednice oštetio cca 50.000 KM (pokradena suma, naravno, tek treba da se službeno utvrdi). Ured ne obavještava muslimane da je Ismet Bušatlić bio toliko zaslužan član komunističkog režima da ga je JNA Jatovim avionom iz Sarajeva prebacila u Beograd na dan kada su četnici potpuno blokirali Sarajevo i pobili na stotine članova Islamske zajednice koji ovu organizaciju izdržavaju svojim vitrama! Ko je, dakle, osnovao ovaj fakultet?

Ured ne obavještava muslimansku javnost da je Hilmo Neimarlija, dok je bio član Državnog parlamenta, u isto vrijeme nelegalno  primao platu na FIN-u, čime je budžet Islamske zajednice oštetio cca 50.000 KM!

Ured ne obavještava javnost da je onaj svjedok protiv sadašnjeg predsjednika Sabora, Hasana Čengića, i mene na sudu 1983.g., dr. Adnan Silajdžić,  kao predsjednik Upravnog odbora na današnjem Fakultetu političkih nauka uvukao čestite kolege-profesore sa tog Fakulteta u aferu u kojoj je, prema šest sudskih presuda, od našeg naroda pokradeno preko tri miliona KM!

Ko, dakle, vrijeđa najveće autoritete ovog fakulteta i njegove vakife: ja koji se borim za islamske kriterije i zakonitost u radu nezavisne Islamske zajednice i eliminisanje kriminala u njoj ili agitprop te iste zajednice?!”

Tekst je poslat “n/r Duški Jurišić, urednici emisije „Pošteno“ Federalne tv.

Evo njenog odgovora:

Poštovani gospodine Latiću,

Kao što Vam je poznato, obaveza je svakog novinara da objavi reagiranje pojedinca, organizacije ili institucije, koja je pomenuta, te o kojoj su izrečeni stavovi i mišljenja, a da pritom nije imala priliku da se u istoj emisiji oglasi.

Ja sam tu obavezu ispunila.

Kad je riječ o Vašem reagiranju, ono otvara (bar djelimično) potpuno novu temu.

Drugo, riječ je polemici, koja je primjerena samo ako se vodi na mediju prilagođen način, a to je suočavanjem, debatom itd.

Nisam sigurna da ću u preostalih pet emisija imati prostora za to. Osim toga, pitanje je (i za Vas) da li je primjereno vremenu i kontekstu. Naravno, to ne znači da temu, koju ste otvorili, neću kao novinarka istraživati i njom se baviti.

Želim Vam lak i ugodan mjesec Ramazana. Ramazan Sherif Mubarek Olsun.

Do narednog susreta, s poštovanjem Vas pozdravlja,

Duška Jurišić

 

(44)This post has been seen 1575 times.

FTV ODBILA OBJAVITI LATIĆEV DEMANTIJ Latić: Zar nije čudno da Rijaset ne reagira na vrijeđanje hidžaba, Kur’ana, Poslanika…

| Slider, Vijesti |
About The Author
-