Izmjene Zakona o saobraćaju: Alkoholičari i narkomani bez vozačkih dozvola

Novim izmjenama u Zakonu o bezbjednosti saobraćaja u BiH biće preciznije definisano kako će zdravstvene ustanove obavještavati policiju u slučaju da je neko od pacijenata nesposoban za vožnju. Inače, ta odredba postojala je i u ranijem zakonu, ali nije se primjenjivala jer nije bilo jasno određeno ko tačno i u kojim slučajevima obavještava nadležni organ o vozačkoj sposobnosti pacijenta koji se otpušta na kućno liječenje.

 

Stručnjaci iz oblasti saobraćaja kažu da je novim zakonom, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja novembra, predviđeno da se zdravstvena ustanova obaveže da obavještava policiju u slučaju da se pacijent koji je privremeno ili trajno nesposoban za vožnju otpušta na kućno liječenje.

Zatim bi nadležni MUP takvom pacijentu trebalo da oduzme vozačku dozvolu sve do trenutka dok zdravstvena ustanova ne obavijesti MUP da je ta osoba izliječena, odnosno da je ponovo sposobna da upravlja vozilom, što je uslov za vraćanje vozačke dozvole.

Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kaže da se to ranije nije sprovodilo zato što zdravstvene ustanove nisu obavještavale nadležni organ koji vodi podatke o vozačkim dozvolama i onda se dešavalo da vozači koji imaju gips na nozi ili neke druge bolesti voze.

“Ovaj mehanizam do sada nije bio efikasan, odnosno nije se primjenjivao, pa smo novim zakonom predvidjeli novi mehanizam koji smo radili zajedno sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS da bi taj zakon u praksi zaživio”, rekao je Radović.

Rade Dujaković, specijalista interne medicine u banjalučkom Domu zdravlja, kaže da obavještavanje MUP-a od strane zdravstvene ustanove o sposobnosti pacijenta da upravlja vozilom do sada nije bila praksa, ali da novi zakon koji to konkretnije predviđa ima logike, pogotovo kad su u pitanju psihički bolesnici i o njihovom stanju bi trebalo obavještavati nadležne organe.

“Psihički bolesnici koji su posebno agitirani mogu biti prilično opasni za bezbjednost saobraćaja, zatim alkoholičari i oni koji se liječe od narkomanije. Svaki suicidan čovjek je takođe opasan, kao i depresivci koji često ulaze u drugu saobraćajnu traku”, rekao je Dujaković, dodajući da organske bolesti ne predstavljaju veliki rizik.

Prema mišljenju Miodraga Femića, predsjednika Asocijacije doktora medicine jugoistočne Evrope, sasvim je normalan slijed događaja da zdravstvena ustanova, ukoliko utvrdi da neko ne ispunjava uslove da upravlja vozilom, o tome obavijesti najbliži MUP.

 

“Tako bi trebalo da bude, a da li će se to primjenjivati – to je već za diskusiju”, dodao je Femić.

Inače, drugo čitanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH, biće 30. novembra na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

(150)This post has been seen 2857 times.

Izmjene Zakona o saobraćaju: Alkoholičari i narkomani bez vozačkih dozvola

| Slider, Vijesti |
About The Author
-