MIHAJLO PETROVIĆ – NAKON DOŽIVLJENOG RAZARANJA… POSTAO SAM VEĆI MUSLIMAN OD SVIH BOSANSKOHERCEGOVAČKIH MUSLIMANA

Povlačenjem jedinica JNA u proljeće 1992. godine iz Travnika, rođeni Beograđanin – Srbin, odbio je naređenje i ostao u Travniku, gradu kojeg je zavolio. Prvi zadatak mu je bio da vojnički okupi protjerane Bošnjake iz vlašičkog sela Mudrike. Kada su 9. maja 1992. godine Mudričanima predstavili svog novog komandanta, Srbina, brojni su bili razočarani i u nevjerici. Ipak, vrlo brzo se pokazalo da će ovaj čovjek, major Armije Republike Bosne i Hercegovine, postati komandant kojeg će svi zavoljeti.

Sa svojom jedinicom se uputio 23. juna na Vlašić, a tri dana kasnije njegova jedinica, od oko 300 boraca, je na Šešićkoj planini položila zakletvu. Tada je dao intervju za TVBiH i izrekao riječi kojima će ući u legendu:”Nakon razaranja Turbeta i Karaule i susreta kolona prognanih sa područja Bosanske krajine, postao sam veći Musliman(Bošnjak) od svih bosanskohercegovačkih Muslimana. A na Drini i Savi biću veći Srbin od svih bosanskohercegovačkih Srba”.

U naredna četiri mjeseca hrabro će voditi svoje borce u borbama za Gostilj i Smet. Sa njim se borio i njegov šesnaestogodišnji sir Aleksandar, jedan od najmlađih boraca ARBiH. Krajem oktobra 1992. godine vođene su teške borbe za Jajce, u kojima je učestvovao Petrović sa svojim borcima. Kada je došla naredba o povlačenju major je to odbio.

Kada je i drugi put stigla naredba, da se mora napustiti Šešićka planina, major je odlučio postavljati mine u pozadini. U toj radnji teško je ranjen 25. oktobra. Na putu prema bolnici u Zenici prestalo je da kuca hrabro bosansko srce. Sahranjen je dva dana kasnije u Travniku. Posthumno mu je dodijeljen “Zlatni ljiljan” i orden “Zlatni grb sa mačevima”.

(43)This post has been seen 997 times.

MIHAJLO PETROVIĆ – NAKON DOŽIVLJENOG RAZARANJA… POSTAO SAM VEĆI MUSLIMAN OD SVIH BOSANSKOHERCEGOVAČKIH MUSLIMANA

| Slider, Vijesti |
About The Author
-