Od 1. juna niže cijene centralnog grijanja u Sarajevu

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je novu cijenu centralnog grijanja koja će od juna mjeseca 2016. godine biti manja za 4,96 posto.

Kako je Vlada Federacije BiH u aprilu mjesecu ove godine utvrdila novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa te uz procent učešća gasa u ukupnim troškovima cijene centralnog grijanja od 62,54 posto, sniženje ukupne cijene usluga KJKP “Toplane” bit će za nepunih pet posto.

Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da odmah angažuje neovisnu međunarodnu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja KJKP “Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo koja će utvrditi stvarno stanje dugovanja preduzeća i predložiti mjere za poboljšanje stanja, s posebnim osvrtom na mogućnost sanacije stanja preduzeća iz kreditnih sredstava Kantona Sarajevo.

Vlada je dala svoju saglasnost na imenovanje direktora u četiri škole u Kantonu Sarajevo. Za direktora Srednjoškolskog centra Ilijaš bit će imenovan Amir Džafo, profesor engleskog jezika i književnosti, a Selmo Lakota, profesor fizike i hemije tu funkciju će obavljati u Srednjoškolskom centru u Vogošći.

Kao direktorica Osnovne škole “Hadžići” imenovana će biti Đenana Alispahić, profesorica razredne nastave, dok će Muhamed Čović, profesor sporta i tjelesnog odgoja u naredne četiri godine obavljati funkciju direktora u Osnovnoj školi “6.mart”.

(8)This post has been seen 627 times.

Od 1. juna niže cijene centralnog grijanja u Sarajevu

| Slider, Vijesti |
About The Author
-