PUŠENJE I RAMAZAN – DA LI JE PUŠENJE HARAM I KVARI LI POST

Pitanje: Neki islamski učenjaci smatraju da je pušenje zabranjeno. Volio bih ćuti Vaše mišljenje o tome i da li pušenje kvari posti!?

Odgovor: Što se tiće pušenja, mnogo godina unazad, kada nauka nije bila toliko dogurala, većina islamskih učenjaka je govorila da je pušenje mekruh (pokuđeno) . U hadisu kojeg bilježi Buharija u svom sahihu 1. tom, poglavlje o ezanu, hadis broj 855., Poslanik kazao: “Ko je jeo bijeli luk i luk neka se izdvoji”.Poslanika a.s., nam je rekao da ne dolazimo u džamiju zbog lošeg zadaha, a kad pušite imate zadah gori nego kada jedete luk.

Dakle, na osnovu ovoga hadisa u koje se kaže da je mekruh, a ne haram doću u džamiju nakon jedenja luka, pa su na osnovu ovoga hadisa, islamski učenjaci izdali fetvu da je pušenje mekruh. A sada, nakon što je nauka uznapredovala , saznali smo da pušenje nije ništa drugo do vrsta lahkog otrova. Duhan u bilo kojoj formi, bilo da se radi o pušenju cigareta, nargilima ili žvakanju duhana, sve forme (oblici) sadrže nikotin, a znamo da je nikotin neka vrsta blažeg otrova a većina proizvođača se slaže da je pušenje zabranjeno, ne samo u islamskim, nego i u neislamskim zemljama, pišu “Novihorizonti“.

To je razlog zašto i stavljaju standardno upozorenje na svako pakovanje ‘pušenje je štetno za zdravlje’.

Danas prema statistikama Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje od pušenja umre više od 4 miliona ljudi. A također današnji Američki naučnici iz oblasti medicine, koji rade na medicinskim koledžima tvrde da više od 19 % smrtnih slučajeva čiji je uzrok bio rak su nastali usljed pušenja! Također, 25% kardio – vaskularnih smrti su nastale usljed pušenja. 7, 75% smrtnih slučajeva uzrokom gangrene, koja je nastala usljed pušenja.

Pušenje nije ništa drugo do vrsta blažeg trovanja!

Na osnovu svih ovih različitih istraživanja, postoji više od 400 fetvi, većina učenjaka se slaže da je pušenje zabranjeno (haram) i da su svi oblici i forme duhana zabranjeni. Možda postoji nekoliko učenjaka, kao što su neki iz Indije, koji i dalje tvrde da je to mekruh.

Allah dž.š. kaže u Kur'anu, u suri Al A'r, ajet; 157’ „Onima koji će slijediti Poslanika (…) koji će od njih tražitii da čine dobra djela a od odvratnih odvraćati ih“ Dakle, Poslanik a.s. traži da činiš dobra djela, a odvratnih da ostaviš , trebaš da se pokoriš. Allah dž.š. kaže u Kur'anu u suri El Bekare, ajet; 195’ „I sami sebe u propast ne dovodite“, što znači da ne ubijaš samo sebe. Zbog toga što je pušenje vrsta blažeg otrova, potpada pod kategoriju nešto kao samoubistvo ili sl. Blaži otrov, svaki dim ti oduzima pomalo života. Dakle, na temelju ovoga, imamo više od 400 fetvi u kojima se kaže da je pušenje haram (zabranjeno).

Allah dž. Š. Kaže u Kur'anu u Al Isra; ajet 26;27’ „Ne rasipaj mnogo jer su rasipnici braća šejtanova“ a znamo da kad pušimo mi se rasipamo, jer kao da gorimo naš novac na vatri. Dakle kada pušimo, mi ustvari palimo novac, bilo da je to euro, rijal, dolar .. to nije ništa drugo do rasipništvo – a rasipništvo je zabranjeno u islamu. Mogli bi navoditi još mnogo dokaza ali da skratimo, navest ću samo još jedan razlog a to je, ne smiješ da štetiš onome koje do tebe, svome bratu., a kada pušiš i izdišeš dim , to prouzrokuje više štete onom do tebe.

Pasivno pušenje je opasnije nego aktivno pušenje! Kada neko puši i ispuhuje dim oko sebe, osobi koja je najbliža njemu, to prouzrokuje više štete nego pušaču. To je razlog zašto su mnoge države kao što je Singapur, zabranile javno pušenje, ako neko želi da puši na javnom mjestima npr džavnim mjestima ne može. A sada da li pušenje kvari posti?!

Kada neko puši , dim ide u pluća ali neki djelovi idu i u stomak. Dakle, kada neko puši , dim ide u pluća, a prerma nekim istraživinjima, također i u stomak tako da se svi islamski učenjaci slažu da pušenje kvaripost. Dakle, kada neka osoba puši, ne samo da kvari post nego čini i grijeh, a to mu umanjuje nagradu.

A mnogi ljudi koji ne puše dok poste, onog momenta kada post završi, odmah uzimaju cigarete i puše po cijelu noć, i na taj način ne postiže smisao posta, a to je povećanje bogobojaznosti. Ako neko može da se suzdrži (od pušenja), od zore do sumraka, ili od zore do zalaska sunca, kako god … vjerovatno se može suzdržati od pušenja i od rođenja do smrti.

Zato je moj savjet pušačima, da je Ramazan pravo vrijeme da na lahak način ostave pušenje, a to će im ako Bog da, biti veoma važan čin u životu za njihovu daljnu budućnost.

(31)This post has been seen 751 times.

PUŠENJE I RAMAZAN – DA LI JE PUŠENJE HARAM I KVARI LI POST

| Slider, Zanimljivosti |
About The Author
-