Zvanično pojašnjenje zašto je uhapšena Florence Hartmann: Osuđena za nepoštovanje suda!

Pretresno vijeće MKSJ je u septembru 2009. godine gđu Hartmann proglasilo krivom zbog toga što je svjesno i hotimično ometala sprovođenje pravde time što je, u knjizi objavljenoj 2007. i članku objavljenom 2008. čiji je autor, objelodanila informacije svjesno se oglušujući o nalog Žalbenog vijeća.

 

 

Mehanizam je juče u svom sjedištu u Hagu uhapsio gđu Florence Hartmann, postupajući po do sada neizvršenom nalogu za hapšenje koji je u novembru 2011. izdalo Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

 

Pretresno vijeće MKSJ je u septembru 2009. godine gđu Hartmann proglasilo krivom zbog toga što je svjesno i hotimično ometala sprovođenje pravde time što je, u knjizi objavljenoj 2007. i članku objavljenom 2008. čiji je autor, objelodanila informacije svjesno se oglušujući o nalog Žalbenog vijeća. Hartmannovoj je izrečena novčana kazna u iznosu od 7.000 eura.

 

Žalbeno vijeće MKSJ je 19. jula 2011. potvrdilo zaključke Pretresnog vijeća, ali je 16. novembra 2011. godine preinačilo novčanu kaznu, koja još nije bila plaćena, u zatvorsku kaznu u trajanju od sedam dana.

 

Kao institucija koja nasljeđuje MKSJ i Međunarodni krivični sud za Ruandu, Mehanizam ima nadležnost nad svim pitanjima proisteklim iz predmeta vođenih pred tim međunarodnim sudovima.

 

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) osnovan je Rezolucijom 1966 (2010) Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bi okončao preostale poslove Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nakon okončanja njihovih mandata. MMKS ima dva ogranka, jedan u Aruši, Tanzanija, i jedan u Hagu, Holandija.

 

Zvanično pojašnjenje zašto je uhapšena Florence Hartmann: Osuđena za nepoštovanje suda!

 

(15)This post has been seen 987 times.

Zvanično pojašnjenje zašto je uhapšena Florence Hartmann: Osuđena za nepoštovanje suda!

| Slider, Vijesti |
About The Author
-